Ga naar hoofdinhoud

De vrijwilligers in 2022

Sinds 1995 zet Manteling vrijwilligers in bij kwetsbare burgers. Zij vormen het warme hart van de organisatie; zij gaan het contact aan, zij bieden een luisterend oor, oprechte aandacht en hun tijd aan de ander. Daarmee ontstaat een betekenisvol contact dat waardevol is voor zowel de hulpvrager als voor de vrijwilliger. En in veel gevallen krijgt ook de mantelzorger met de komst van een vrijwilliger ruimte en tijd voor zichzelf.

Omdat we in de eerste maanden van 2022 nog werden geplaagd door corona, moesten we opnieuw creatief omgaan met het onderhouden van contact tussen de maatjeskoppels. Door samen buiten te wandelen, een kaartje te sturen, elkaar te bellen of te ontmoeten via de digitale weg werd er toch contact gehouden. Gelukkig waren er de rest van het jaar geen beperkende maatregelen. Vooral in de tweede helft van 2022 kwamen er veel nieuwe aanmeldingen van vrijwilligers en voelden mensen kennelijk weer ruimte om iets te betekenen voor een ander.

“Ik ga altijd met een fijn gevoel op bezoek bij mijn maatje, het betekent dat de mantelzorger een paar uur ontlast wordt van de zorg, dat wordt erg gewaardeerd. Ik voel me nuttig en het is heel erg helpend om de situatie draaglijk te houden.”

|||| KOFFIETIJD
Deze ontmoetingen in kleine groepjes onder begeleiding van een vrijwilliger zijn in 2022 weer volop van start gegaan met drie clubjes koffietijd in de gemeente Middelburg en twee in de gemeente Vlissingen. Deze vorm van ontmoeten in groepsvorm gaat om het aangaan en behouden van betekenisvol contact, het delen van verhalen en het krijgen en bieden van een luisterend oor. De ontmoetingen vinden om de week plaats in de huiselijke sfeer bij een vrijwilliger thuis. De deelnemers zijn zorgvuldig met elkaar gematcht en sommige groepjes ontmoeten elkaar al vele jaren. Deelnemers leren elkaar goed kennen en vaak ontstaat er een bijzondere band.
Koffietijd-vrijwilliger Marijke en een deelnemer delen hun ervaringen:

“Het geeft mij voldoening om te zien hoe deelnemers het koffietijdmoment ervaren. Ik word blij van hun blijheid. Dit vrijwilligerswerk maak het anders omdat het bij je thuis is. Er is een gelijkwaardig contact en dat maakt het zo speciaal”.
“Ik verheug me elke keer weer op het koffietijdmoment op de woensdagmiddag, we raken niet uitgepraat”.

In Middelburg is in 2022 een nieuw koffietijdadres gestart waar door de deelnemers elke veertien dagen naar wordt uitgekeken. Koffietijd staat niet alleen voor het bakje koffie maar juist om de behoefte achter het bakje koffie, het luisterend oor en het delen van verhalen in goed en vertrouwd gezelschap.

|||| NETWERKCOACHING
Een sociaal netwerk maakt je wereld groter en is voor iedereen van belang omdat we elkaar nodig hebben. Voor aanspraak, hulp of ondersteuning. In 2022 kwamen de aanmeldingen weer op gang na een rustigere periode door corona. Dit was ook de reden om het team van netwerkcoaches te versterken. Er is een start gemaakt met het trainen van twee nieuwe enthousiaste netwerkcoaches. De training wordt in 2023 afgerond. Met behulp van gesprekken en de methodiek ‘Natuurlijk een netwerkcoach’ kan een vrijwillige netwerkcoach iemand helpen om de eigen contacten te versterken of uit te breiden. De netwerkcoaches komen jaarlijkse meerdere keren bij elkaar voor een intervisiebijeenkomst voor de verdere ontwikkeling in het coachen en het leren van elkaar. Netwerkcoach Menno deelt zijn ervaring:

“Door het met andere ogen te bekijken zet je de hulpvrager aan het denken. Het geeft mij voldoening als ik zie dat de hulpvrager stapjes zet in het aangaan en vergoten van hun netwerk, daar word ik echt blij van”.

|||| STUDENTEN
Net als in voorgaande jaren hebben studenten zich ingezet als maatje bij hulpvragers. Door hun inzet doen studenten ervaringen op die zij kunnen gebruiken in hun verdere loopbaan. In de eerste maanden van 2022 werden de contacten nog enigszins bemoeilijkt door corona, desondanks konden de studenten betekenisvol contact onderhouden met de hulpvragers.
In september zijn we gestart met de werving van nieuwe studenten door het geven van gastlessen op de HZ en deel te nemen aan de vrijwilligersmarkt in de ZB Middelburg. Er was veel belangstelling en uiteindelijk hebben we negentien studenten aan een maatje kunnen koppelen. De studenten volgen de opleidingen Social Work, Verpleegkunde en Pedagogiek. En dit jaar meldden voor het eerst ook studenten van de Pabo zich aan.
Alle studenten volgen, alvorens te worden gekoppeld, een introductietraining om hen goed voor te bereiden op het vrijwilligerswerk. Verder nemen de studenten deel aan intervisiebijeenkomsten die door coördinatoren van Manteling worden begeleid en aangestuurd. Tijdens deze intervisie worden ervaringen gedeeld en besproken. De studenten van Pedagogiek worden ingezet bij jonge mantelzorgers en hulpvragers via het project Maatje voor Jou! Dit jaar zijn er vier koppelingen gestart van MvJ!.

|||| VRIJWILLIGERS EN ONTWIKKELINGEN VLISSINGEN
Zodra in het najaar duidelijk werd dat Manteling de caseload van Vlissingse hulpvragers niet mocht overdragen aan de buurtteams in Vlissingen, werden de vrijwilligers geïnformeerd over de veranderingen. Eerst zijn vrijwilligers die een koppeling hadden met een Vlissingse hulpvrager persoonlijk benaderd. Na uitleg van de situatie is hen gevraagd om na te denken of ze willen doorgaan met de koppeling op eigen titel, of ze willen stoppen met de koppeling en of ze bij Manteling betrokken willen blijven. Het persoonlijk benaderen van deze groep vrijwilligers vroeg tijd en aandacht. In gesprekken gaven vrijwilligers aan dat ze moeite hadden dat de begeleiding van Manteling stopte bij hun koppeling met een hulpvrager. Verschillende vrijwilligers hebben besloten op eigen titel verder te gaan bij hun hulpvrager, omdat ze een goede band hadden opgebouwd en hun hulpvrager niet in de steek willen laten. Maar er zijn ook vrijwilligers gestopt met hun koppeling, een aantal van hen kiest ervoor om bij Manteling te blijven.
In oktober hebben we per brief alle vrijwilligers op de hoogte gesteld. En tevens een uitnodiging voor een vrijwilligersbijeenkomst waar men vragen kon stellen.

|||| VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST 4 OKTOBER 2022
Vrijwillige inzet is van grote en blijvende waarde, dat kan niet genoeg benadrukt worden. Daarom is op 4 oktober een high tea georganiseerd om alle vrijwilligers te bedanken. En om ze te informeren over de aankomende veranderingen bij Manteling. De high tea vond plaats in de theetuin ‘Het Kaslokaal’ in Oostkapelle. Het was een mooie middag met muziek van één van onze vrijwilligers, leuke ontmoetingen en lekkere hapjes.

“Wat een fijne sfeervolle plek om samen te komen als vrijwilligers en coördinatoren. Het was een feestje en we werden erg verwend. Het was erg leuk om nieuwe vrijwilligers te ontmoeten, en een mooie manier om onze ervaringen te delen.”

Zie voor een overzicht van de inzet van vrijwilligers per doelgroep in 2022 het hoofdstuk ‘Manteling in cijfers’.

Geïnteresseerd in meer? Mooi!

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk dat je heel veel voldoening kan geven? Ga dan naar ons vacatureoverzicht en meld je aan. We nemen dan snel contact met je op.

Op de hoogte blijven?

Manteling
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur via 0118-553530.

Manteling werkt mantelzorgvriendelijk
Manteling heeft sinds begin 2018 de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’. Deze erkenning houdt in dat we niet alleen oog en aandacht hebben voor het thema mantelzorg, maar dat we ook onze medewerkers en vrijwilligers helpen in het zoeken naar ondersteuning en oplossingen zodat ze (vrijwilligers)werk en mantelzorg kunnen blijven combineren.

Back To Top