Ga naar hoofdinhoud

Waardeer je mantelzorger!

Woon je op Walcheren en krijg je door ziekte, psychische- of lichamelijke beperking hulp van één of meer mantelzorgers? Dan kun je van 1 februari t/m 30 april de mantelzorgwaardering aanvragen. Mantelzorgers zijn mensen uit je netwerk, zoals familie, buren of vrienden die onbetaald voor je zorgen. Ook als je in een zorginstelling woont, kun je de waardering aanvragen. De hulpvrager kan de mantelzorgwaardering één keer aanvragen en zelf verdelen onder zijn/haar mantelzorgers.

Mantelzorgwaardering aanvragen? Doen!

Lees hieronder de criteria voor het doen van een aanvraag.

Criteria voor de aanvraag

  • je ontvangt langer dan 3 maanden mantelzorg
  • jouw mantelzorger(s) doen dit bij elkaar opgeteld meer dan 8 uur per week
  • de zorgvrager is in het betreffende jaar op 30 april ouder dan vier jaar
  • de zorgvrager woont op Walcheren

Als je zelf niet in staat bent om deze aanvraag te doen, dan mag iemand anders dit voor jou doen. Je kunt ook contact opnemen met Manteling, zodat een medewerker het formulier samen met jou invult. Ook voor vragen kun je bij Manteling terecht. Elke gemeente op Walcheren waardeert zijn mantelzorgers op zijn eigen manier.

Gegevens die nodig zijn voor het invullen van de aanvraag.
Van de hulpvrager zijn de volgende gegevens nodig:
naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en IBAN-nummer.

Van de mantelzorger zijn de volgende gegevens nodig:
naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

LET OP! Na afloop van de actie (in de maand mei) ontvangt de mantelzorger een brief met de boodschap dat wij zijn/haar gegevens hebben ontvangen en met de vraag of deze mantelzorger bij ons geregistreerd wil worden. Zo ja, dan ontvangt hij/zij in het vervolg de (digitale) nieuwsbrief.

Privacy

Op het aanvraagformulier vul je alle gevraagde gegevens in. Op basis van deze gegevens kunnen wij je aanvraag beoordelen en toekennen. We zullen je gegevens nooit aan derden verstrekken. Zie onze Privacyverklaring om te zien hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Binnen vier weken na de aanvraag ontvangt de zorgvrager een bevestiging. Bewaar deze totdat de waardering is ontvangen. Heb je geen bevestiging ontvangen? Bel dan naar Manteling vóór 28 mei, dan kan je aanvraag nog opnieuw worden ingediend als deze niet door ons is ontvangen.

Medio juni wordt de mantelzorgwaardering (voor de gemeente Middelburg en Veere) op de bankrekening van de hulpvrager gestort. zorgvragers die in Vlissingen wonen, krijgen waardebonnen toegestuurd. De zorgvrager kan de waardering naar eigen inzicht verdelen over zijn of haar mantelzorger(s).

Waarom mantelzorgwaardering?

De samenleving vraagt ons zo veel mogelijk zelf te doen en te regelen, zo mogelijk samen met familie, vrienden of kennissen. Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage hierin. De Walcherse gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de mantelzorgwaardering, die in de plaats is gekomen van het mantelzorgcompliment. Door een bedrag of waardebonnen aan hulpvragers uit te keren, kunnen ook de mantelzorgers die buiten Walcheren wonen een waardering ontvangen van hun zorgvrager.

Op de hoogte blijven?

Manteling
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur via 0118-553530.

Manteling werkt mantelzorgvriendelijk
Manteling heeft sinds begin 2018 de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’. Deze erkenning houdt in dat we niet alleen oog en aandacht hebben voor het thema mantelzorg, maar dat we ook onze medewerkers en vrijwilligers helpen in het zoeken naar ondersteuning en oplossingen zodat ze (vrijwilligers)werk en mantelzorg kunnen blijven combineren.

Back To Top