Ga naar hoofdinhoud

Onderzoek onder Zeeuwse mantelzorgers

Ben je mantelzorger en wil je meehelpen om de ondersteuning van mantelzorgers te verbeteren? Fijn, wij gaan graag met je in gesprek.

Wanneer ben je mantelzorger?

We zoeken mantelzorgers die onbetaald zorgen voor een ouder, kind, partner, familielid, vriend of buurman-buurvrouw. Dit kan zijn vanwege een lichamelijke, psychische of verstandelijke aandoening of ziekte, vanwege ouderdom of vanwege een korte zorgsituatie. Zorg kan bestaan uit persoonlijke en medische verzorging, maar ook uit administratieve en regeltaken, meegaan naar het ziekenhuis en emotionele ondersteuning. Mantelzorg gaat verder dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’.

Vul direct het formulier in
Waarom dit onderzoek?

Dit Zeeuws brede onderzoek is bedoeld om nieuwe inzichten te krijgen in de mantelzorgers en hun situatie. Het zal gaan over wat hen bezighoudt, welk doel ze hebben en waar mantelzorgondersteuners en betrokken professionals beter kunnen helpen. De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om het aanbod beter te laten aansluiten bij de mantelzorgondersteuning die mantelzorgers nodig hebben.

Wie zijn betrokken?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Manteling en gefinancierd door Zorg in Balans, een samenwerkingsverband van de Zeeuwse zorginstellingen. Zorg in Balans heeft als doel om alle inwoners van Zeeland toegang te geven tot passende langdurige zorg. De opbrengsten van het onderzoek worden gebruikt voor de verdere invulling van activiteiten binnen Zorg in Balans en de uitkomsten worden gedeeld met de mantelzorgsteunpunten in Zeeland.

Manteling krijgt bij de uitvoering van het onderzoek hulp van studenten Social Work van de HZ in het kader van beroepsinnovatie. Deze studenten zullen een deel van de interviews afnemen. Interviews worden ook afgenomen door professionals betrokken bij het onderzoek.

Deelname

Wij zoeken honderd Zeeuwse mantelzorgers die 18 jaar of ouder zijn en die hun verhaal over hun mantelzorg willen vertellen. Een interview duurt maximaal een uur. Deelname aan het onderzoek is anoniem. Het gesprek wordt opgenomen voor de uitvoering van het onderzoek en vervolgens verwijderd.

Er zijn al veel aanmeldingen. We zoeken nog mantelzorgers tussen de 18 en 50 jaar of woonachtig op Noord-Beveland of Schouwen-Duiveland.

Meer informatie?

Voor meer informatie, neem contact op met Iris Adriaansen via 0118-553530 (tussen 9:00 en 13:00) of via iris@manteling.nu.

Aanmeldformulier

    Je ontvangt na het verzenden van deze aanmelding geen bevestiging.

    Back To Top