Ga naar hoofdinhoud

Enquête onder mantelzorgers

In 2021 hield Manteling een enquête onder mantelzorgers om inzicht te krijgen in hun ondersteuningsbehoeften. Deze enquête werd door ruim 425 mantelzorgers ingevuld. De resultaten geven ons een goed inzicht in de verschillende mantelzorgsituaties, in de behoefte aan mantelzorgondersteuning en wat in de praktijk helpend is in het aanbod van Manteling.

|||| RESULTATEN
Uit de resultaten blijkt dat de meerderheid (ongeveer 75%) van de respondenten zorgt voor een partner, 30% zorgt voor (schoon)ouders en 10% zorgt voor één of meerdere kinderen. De zorgtaken die het meeste worden genoemd, zijn begeleiding (81%), sociaal emotionele ondersteuning (73%), administratie (71%) en huishoudelijke taken (63%).

Van de respondenten combineert 30% de zorg voor een ander met een betaalde baan. Van de ondervraagden geeft 83% aan dat ze vaak en 28% altijd in gedachten met de mantelzorg bezig te zijn. Verder voelt 52% zich zelden tot nooit ondersteund door iemand uit het eigen netwerk. Negen procent van de ondervraagden voelt zich zeer zwaar tot overbelast.

|||| WAT HELPT?
Opvallend veel mensen noemen een persoonlijk gesprek of een telefoontje met een coördinator mantelzorg én het meedenken met hun mantelzorgsituatie als zeer helpend. Ook de diverse cursussen van Manteling zoals ‘Omgaan met iemand met dementie’, ‘De Zorg de Baas’ en de activiteiten voor jonge mantelzorgers worden in positieve zin genoemd. Daarnaast worden de ontmoetingen met andere mantelzorgers tijdens bijeenkomsten en activiteiten genoemd als momenten waar mantelzorgers zich door opladen. Niet alle respondenten zijn exact op de hoogte van de soorten ondersteuning die Manteling biedt en er wordt gevraagd om meer activiteiten en cursussen in de avonduren te organiseren.

De nieuwsbrief wordt goed gelezen; 82% van de respondenten leest die altijd of vaak. Respondenten geven diverse tips voor de inhoud van de nieuwsbrief, zoals: behandel af en toe een praktisch onderwerp, doe soms een aparte mailing buiten de nieuwsbrief om, beschrijf of verwijs naar ervaringsverhalen of neem een column op in de nieuwsbrief.
Al met al zijn we blij met de hoge respons en ook met de resultaten van de enquête. In 2022 worden n.a.v. de wensen die uit de enquête naar voren kwamen verscheidene initiatieven in gang gezet.

“Ik werd van de zomer na een jaar weer telefonisch benaderd en dat deed me enorm goed.”

“Wij hebben bijzonder veel hulp gehad bij het vinden van de juiste zorgverleners en konden ook een beroep op jullie doen toen we ontevreden waren over de hulpverlening.”

“Ik vind Manteling een heel goede betrokken organisatie, je kunt er terecht als het nodig is! Altijd een luisterend oor voor vragen en een groot meedenk gehalte.”

Geïnteresseerd in meer? Mooi!

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk dat je heel veel voldoening kan geven? Ga dan naar ons vacatureoverzicht en meld je aan. We nemen dan snel contact met je op.

Op de hoogte blijven?

Manteling
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur via 0118-553530.

Manteling werkt mantelzorgvriendelijk
Manteling heeft sinds begin 2018 de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’. Deze erkenning houdt in dat we niet alleen oog en aandacht hebben voor het thema mantelzorg, maar dat we ook onze medewerkers en vrijwilligers helpen in het zoeken naar ondersteuning en oplossingen zodat ze (vrijwilligers)werk en mantelzorg kunnen blijven combineren.

Back To Top