Ga naar hoofdinhoud

Inleiding

en welkom in het jaarverslag 2021 van Manteling!

|||| 2021, MÉÉR FLEXIBILITEIT EN VEERKRACHT 2.0

Het jaar 2021 werd logischerwijze voor een deel gekenmerkt door de voortdurende pandemie COVID-19. In iedere fase van de pandemie zien we andersoortige vragen ontstaan en ook in 2021 moesten vrijwilligers hun inzet tijdelijk stopzetten. Gelukkig konden de medewerker en vrijwilligers van Manteling moeiteloos meebewegen met de vragen; van boodschappenservice bij besmetting tot vrijwilligers die mensen naar de priklocaties brachten. Met grote dank en bewondering voor de flexibiliteit van iedereen.

Qua flexibiliteit werd er meer van ons gevraagd dan we hadden voorzien. De gemeente Vlissingen introduceerde haar plannen om het sociaal domein anders in te richten. In 2022 moet nog duidelijk worden wat dat gaat betekenen voor Manteling. Wél duidelijk is dat de structurele subsidie per 2023 van Vlissingen aan onze organisatie stopt en dat daarmee onze inzet en ondersteuning in Vlissingen wordt beperkt tot incidentele vragen.
We zijn daarom in 2021 voortvarend gestart met het herstructureren van de organisatie. Ons doel is om flexibeler in te kunnen spelen op vragen vanuit diverse gemeenten in de ondersteuning van mantelzorgers en om de inzet van vrijwilligers bij kwetsbare mensen met aandacht en vanuit onze visie te kunnen blijven doen.
Gelukkig is de passie bij medewerkers en vrijwilligers groot wat helpt in het vinden van de juiste vorm voor onze organisatie.

Mira Weber, directeur Manteling

|||| VANUIT HET BESTUUR

We komen uit een roerige periode. 2020 was een jaar waarin we ons onverwacht en vergaand moesten aanpassen aan het coronavirus. In 2021 hebben we ons als maatschappij hersteld, hoewel ook 2021 veel op afstand werd gewerkt en georganiseerd. Ondanks de pandemie hebben we bij Manteling ook in 2021 met daadkracht en energie mantelzorgers ondersteund en vrijwilligers ingezet bij mensen die dat nodig hebben. Het bijgaande jaarverslag laat zien hoe dat vorm kreeg.
We zijn creatief en zuinig geweest met de beschikbare financiële middelen, hebben hier een zinvolle bijdrage mee kunnen leveren en van twee gemeenten hebben we geld over wat uiteraard terugbetaald wordt.
Als bestuur van Manteling hebben we in 2021, samen met de directeur, gewerkt aan een meerjarenbeleidsplan. Dit wordt bijgesteld omdat we rekening willen houden met de steeds verder uiteenlopende koers van de Walcherse  gemeenten. Met nieuwe beleid kunnen we de toekomst sterker dan ooit tegemoet treden.
Als bestuur zijn we trots op de wijze waarop onze mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers ook in 2021 ondersteuning hebben geboden aan veel familieleden en hulpvragers die dat nodig hebben. Hiermee is in veel gevallen erger voorkomen en zijn betekenisvolle contacten ontstaan.
In dit jaarverslag is te vinden wat we gedaan hebben in 2021. Dat is uiteraard nuttig en noodzakelijk maar liever nog dan dat, kijken we als bestuur vooruit. Er komen grote, nog niet eerder ervaren veranderingen en uitdagingen op ons af. Volgende jaarverslagen zullen daar een weerslag van zijn. Als bestuur zien wij er met vertrouwen naar uit.

Ben van Belzen, secretaris bestuur van Manteling

Via onderstaande knop ’terug naar het jaarverslag’ keert u weer terug naar de overige onderdelen van het Jaarverslag 2021.

Geïnteresseerd in meer? Mooi!

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk dat je heel veel voldoening kan geven? Ga dan naar ons vacatureoverzicht en meld je aan. We nemen dan snel contact met je op.

Op de hoogte blijven?

Manteling
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur via 0118-553530.

Manteling werkt mantelzorgvriendelijk
Manteling heeft sinds begin 2018 de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’. Deze erkenning houdt in dat we niet alleen oog en aandacht hebben voor het thema mantelzorg, maar dat we ook onze medewerkers en vrijwilligers helpen in het zoeken naar ondersteuning en oplossingen zodat ze (vrijwilligers)werk en mantelzorg kunnen blijven combineren.

Back To Top