Ga naar hoofdinhoud

Manteling in cijfers 2022

In onderstaand overzicht staan de aantallen hulpvragen, vrijwilligers en mantelzorgers van Manteling in 2022 afgezet tegen de aantallen van de voorgaande jaren.

Vanaf september/oktober 2022 hebben we geen nieuwe aanvragen aangenomen vanuit Vlissingen omdat we deze per 1 januari 2023 moesten afsluiten. Vanuit Buurtteams Vlissingen werd gecommuniceerd dat zij niet aan de slag zouden gaan met bestaande matches. Hierdoor is het aantal hulpvragen in 2022 afgenomen.
De corona gerelateerde afname die we in 2021 zagen, is bij sommige doelgroepen in 2022 wel teruggebogen. Bijvoorbeeld bij de doelgroep Eenzaamheid.
Er is een sterke daling te zien in het aantal aanvragen voor Boodschappen & Begeleiding. De redenen hiervoor zijn tweeledig. Enerzijds hebben mensen tijdens de coronaperiode andere oplossingen gevonden voor het doen van boodschappen en zijn bijna alle supermarkten actief in het thuisbezorgen hiervan. Anderzijds zijn wij vanaf september/oktober gaan communiceren dat deze service in Vlissingen ging stoppen en hebben we hulpvragers naar andere oplossingen begeleid. Het gros van de aanvragen voor B&B kwamen uit Vlissingen. In 2023 gaan wij ons beraden op de toekomst van deze dienst. Het is wenselijk dat mensen dit kunnen vragen aan hun netwerk of bij gebrek hieraan aan mensen in de buurt. Daarom is Welzijn Middelburg de aangewezen gesprekspartner hierin. In Veere worden deze aanvragen al opgepakt door Welzijn Veere.

We merken al jaren dat minder mensen in staat zijn om vrijwilligerswerk te doen. Zij worden zwaarder belast als mantelzorger en stoppen dan met het vrijwilligerswerk. Dit is een onomkeerbare tendens omdat alle plannen van de overheid (langer thuis blijven wonen, strengere regels voor WMO voorzieningen) en de demografische ontwikkeling in Zeeland (dubbele vergrijzing, tekort aan zorgmedewerkers) ervoor zorgen dat mantelzorgers in de toekomst steeds zwaarder belast gaan worden. Ook werken mensen langer door met als gevolg dat zij minder beschikbaar zijn voor het doen van vrijwilligerswerk. Desondanks zien we in 2022 een mooie toename van het aantal vrijwilligers, richting het pré-corona aantal. Fijn is ook dat we weer een groot aantal studenten zien die zich aanmelden als vrijwilliger.

Het aantal mantelzorgers dat bij Manteling staat ingeschreven, is licht gedaald. Dit komt vooral doordat we constant bezig zijn met belcontacten, waardoor we veel dossiers afsluiten als mensen geen mantelzorger meer blijken te zijn. Tegelijkertijd kunnen we dan vragen waarbij zij o

ndersteuning kunnen gebruiken om de zorg vol te houden.
Mantelzorgers:

Geïnteresseerd in meer? Mooi!

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk dat je heel veel voldoening kan geven? Ga dan naar ons vacatureoverzicht en meld je aan. We nemen dan snel contact met je op.

Op de hoogte blijven?

Manteling
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur via 0118-553530.

Manteling werkt mantelzorgvriendelijk
Manteling heeft sinds begin 2018 de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’. Deze erkenning houdt in dat we niet alleen oog en aandacht hebben voor het thema mantelzorg, maar dat we ook onze medewerkers en vrijwilligers helpen in het zoeken naar ondersteuning en oplossingen zodat ze (vrijwilligers)werk en mantelzorg kunnen blijven combineren.

Back To Top