Ga naar hoofdinhoud

Manteling in verandering

We zijn het jaar gestart met een toekomstvisie. Daarbij hebben we niet alleen gekeken naar de eigen organisatie maar veel meer naar de samenleving, de vragen die daar leven en hoe Manteling kan bijdragen aan de vraagstukken die er zijn. Omdat Manteling als enig steunpunt in Zeeland een zelfstandige stichting is, hebben we veel kennis vergaard en hebben we slagkracht om veranderingen, projecten of producten te ontwikkelen. Daar kunnen ook anderen baat bij hebben.
In januari 2022 hebben we, samen met medewerkers en bestuur, besloten om ons juist breder te profileren in plaats van hetzelfde te blijven doen voor de twee gemeenten Veere en Middelburg. Manteling moet haar organisatie dan wel op een andere wijze inrichten zodat de kennis beter gedeeld kan worden en door innovatie ook nieuwe kennis toegevoegd kan worden. Het nieuwe organogram van Manteling zal er per 2023 als volgt uitzien.

Met deze aanpassing hoopt Manteling in de toekomst flexibeler in te kunnen spelen op kansen en op vragen die gemeenten hebben.

|||| FINANCIEEL
Het besluit van Vlissingen om met ingang van 2023 de mantelzorgondersteuning en inzet van zorgvrijwilligers in de eigen gemeente zelf te organiseren en niet meer via Manteling, betekende dat we ons voor moesten bereiden op een organisatie met een derde minder subsidie inkomsten. In oktober 2022 heeft Manteling een programmaleider innovatie gevonden die samen met collega’s vernieuwende projecten opstart met de daarbij behorende financiering. Hierover is meer te lezen in het hoofdstuk ‘Innovatie’.

|||| ORGANISATIEVERANDERING
Het was daarom nodig om te kijken naar de interne processen, naar meer flexibiliteit en naar projectmatig werken. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van de LEAN methodiek wat ons heeft geholpen om efficiënter te werken en meer planmatig naar nieuwe (en oude) initiatieven te kijken. Een leuk en tijdrovend traject.

|||| MEDEWERKERS
Naast alle verandering binnen Manteling waar de medewerkers mee te maken kregen, hebben diverse medewerkers het ook op persoonlijk gebied zwaar gehad. Dat heeft geleid tot een hoog verzuimcijfer, iets waar Manteling nooit eerder mee te maken heeft gehad. In 2023 hopen we daar weer bovenop te komen! Daarbij gaan we de medewerkers handvatten geven over hoe je meer projectmatig werkt en hoe je nieuwe projecten en samenwerkingen tot een goed einde brengt als projectleider of projectmedewerker.

|||| NAAMGEVING
Manteling Walcheren dekte de lading niet meer als je niet volledig Walchers werkt. Daarom zijn we in november 2022 van naam veranderd. We werden ‘Manteling.nu’.

|||| WERKGEBIED
Walchers kunnen  we ons niet meer noemen, maar wat dan wel? Op welke manier kunnen wij met mantelzorgsteunpunten, werkgevers en professionals in Zeeland samenwerken? Dat zijn we gaan onderzoeken, wat heeft geleid tot een eerste Zeeuws breed project dat in 2023 van start gaat: ‘De Zeeuwse Toolbox voor mantelzorgers en werkgevers’.

Geïnteresseerd in meer? Mooi!

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk dat je heel veel voldoening kan geven? Ga dan naar ons vacatureoverzicht en meld je aan. We nemen dan snel contact met je op.

Op de hoogte blijven?

Manteling
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur via 0118-553530.

Manteling werkt mantelzorgvriendelijk
Manteling heeft sinds begin 2018 de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’. Deze erkenning houdt in dat we niet alleen oog en aandacht hebben voor het thema mantelzorg, maar dat we ook onze medewerkers en vrijwilligers helpen in het zoeken naar ondersteuning en oplossingen zodat ze (vrijwilligers)werk en mantelzorg kunnen blijven combineren.

Back To Top