Ga naar hoofdinhoud

Mantelzorg ondersteuning

 

|||| INDIVIDUELE ONDERSTEUNING

Naast groepsgerichte activiteiten zoals cursussen, trainingen en bijeenkomsten, bood Manteling in 2023 individuele ondersteuning aan mantelzorgers. De manieren waarop dat gebeurde, worden hieronder beschreven.

|||| MANTELZORGMAKELAAR

Voor mantelzorgers die in een ingewikkelde mantelzorgsituatie zitten, is een traject met een mantelzorgmakelaar bij uitstek geschikt. De mantelzorgmakelaar kan een mantelzorger informeren en adviseren omtrent allerlei regeltaken. En ook helpen bij de uitvoering ervan. Het Nederlandse zorgstelsel is ingewikkeld en de mantelzorgmakelaar kan de wegwijzer zijn, bijvoorbeeld  over onderwerpen als de WMO, WLZ, PGB en zorgmogelijkheden.

In een eerste gesprek wordt een uitgebreide scan van de mantelzorgsituatie gemaakt op de terreinen van zorg, welzijn, arbeid, wonen, enz.  Vervolgens worden de mogelijkheden voor de knelpunten verkend en kan de mantelzorger op weg geholpen worden. Zo kan de mantelzorgmakelaar bijvoorbeeld helpen met het aanvragen van een voorziening of zorg, adviseren over de combinatie werk en mantelzorg enz.. Dit alles om ervoor te zorgen dat de mantelzorger de eigen regie behoudt en overbelasting wordt verminderd of beter nog, wordt voorkomen. Ook als er ook problemen zijn op het emotionele vlak (bijvoorbeeld schuldgevoel of het niet durven vragen van hulp) wordt er door middel van gesprekken hulp geboden.

“Ik vond dat ik er altijd moest zijn. Ik heb geleerd om grenzen te stellen, waardoor ik nu beter voor mezelf zorg. Daardoor kan ik de zorg beter volhouden, wat geeft dat rust!”

Halverwege 2023 is de mantelzorgmakelaar van Manteling gestopt met haar werkzaamheden voor Manteling. In november is een nieuwe collega met de opleiding tot mantelzorgmakelaar begonnen zodat deze dienst voor Manteling behouden blijft. Naast een mantelzorgmakelaar heeft Manteling ook een casemanager mantelzorg in dienst.

|||| BELCONTACTEN

In 2023 werden de bij Manteling ingeschreven mantelzorgers uit de gemeente Veere en Middelburg opgebeld.
In de praktijk blijkt dat van deze “outreachende” belcontacten een preventieve werking uitgaat. Wanneer een mantelzorger wordt gebeld door Manteling verlaagt dat de drempel om later, als de mantelzorgtaken zwaarder worden, contact op te nemen. Belcontacten blijken daarnaast ook een grote waarde te hebben als vorm van nazorg na het overlijden van een verzorgde.

Mantelzorgers werden door Manteling telefonisch benaderd en kregen informatie en advies. Soms was meer contact nodig en volgde er een mantelzorggesprek. Met als doel te voorkomen dat er grote problemen in de mantelzorgsituatie ontstonden.
De mantelzorgers reageerden vaak blij verrast op het telefoontje. Niet alleen omdat men een luisterend oor kreeg, maar ook omdat er werd meegedacht over de mantelzorgsituatie. De telefoontjes resulteerden soms ook in aanmeldingen voor een cursus of activiteit. Ook werd er informatie gegeven over onderwerpen zoals het Persoons Gebonden Budget (PGB), respijtmogelijkheden zoals logeeradressen, indicaties voor zorg vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg, verlofregelingen voor werkende mantelzorgers of mogelijkheden ten aanzien van Vertegenwoordiging.
Er zijn in 2023 een kleine 300 mantelzorgers uit Veere gebeld. En er zijn 250 Middelburgse mantelzorgers gebeld. Met de Middelburgse lijst gaan we in 2024 verder.

Geïnteresseerd in meer? Mooi!

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk dat je heel veel voldoening kan geven? Ga dan naar ons vacatureoverzicht en meld je aan. We nemen dan snel contact met je op.

Op de hoogte blijven?

Manteling
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur via 0118-553530.

Manteling werkt mantelzorgvriendelijk
Manteling heeft sinds begin 2018 de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’. Deze erkenning houdt in dat we niet alleen oog en aandacht hebben voor het thema mantelzorg, maar dat we ook onze medewerkers en vrijwilligers helpen in het zoeken naar ondersteuning en oplossingen zodat ze (vrijwilligers)werk en mantelzorg kunnen blijven combineren.

Back To Top