Ga naar hoofdinhoud

Mantelzorg ondersteuning

|||| INDIVIDUELE ONDERSTEUNING
Naast groepsgerichte activiteiten zoals cursussen, trainingen en bijeenkomsten, bood Manteling in 2022 individuele ondersteuning aan mantelzorgers. De manieren waarop dat gebeurde, worden hieronder beschreven.

|||| BORDJE VOL
In 2022 hebben we voor de eerste keer het traject ‘Bordje vol’ aangeboden aan mantelzorgers. Het traject bestaat uit een gesprek waarbij we gebruik maken van zogenaamde BordjeVol kaarten met werkbladen. Deze helpen de mantelzorger om in kaart te brengen wat er allemaal op zijn of haar bordje ligt. Zo komt een mantelzorg te weten welke taken hij zelf doet en welke taken iemand anders op zich kan nemen. Zoals de administratie, koken, schoonmaken of de financiën. Het gesprek eindigt met een persoonlijk actieplan waarmee iemand aan de slag gaat. Zo lopen we in ongeveer twee uur samen deze stappen van BordjeVol met de mantelzorger door. Na een maand bespreken we tijdens een vervolgafspraak het is gegaan met het actieplan gegaan en of we nog ergens bij kunnen helpen. In 2022 maakten vier mantelzorgers gebruik van dit traject.

“Wat ben ik toch altijd aan het zwoegen in mijn eentje, dat ik zaken kan delen met anderen geeft me een goed gevoel. Ik voel me gesteund en minder eenzaam in de zorg die ik dagelijks  verleen. “Durf te vragen” zei de coördinator, ze bedoelde dat ik aan mijn netwerk kan vragen mij te helpen in de zorg voor mijn man, ik heb het gedaan en het heeft me heel veel opgeleverd. Ik ben een opgelucht mens  nu, de zorg is beter vol te houden.”

|||| MANTELZORGMAKELAAR
Voor mantelzorgers die in een ingewikkelde mantelzorgsituatie zitten is een traject met een mantelzorgmakelaar bij uitstek geschikt. In het eerste gesprek wordt een uitgebreide scan van de mantelzorgsituatie gemaakt op de terreinen Zorg, Welzijn, Wonen, Arbeid, Inkomen en Netwerk. Vervolgens worden alle mogelijkheden voor de knelpunten verkend en in samenspraak met de mantelzorger(s) ingezet. Dit om de mantelzorg weer behapbaar te maken, ook naar de toekomst toe. Als er ook problemen zijn op het emotionele vlak (bijvoorbeeld schuldgevoel of het niet durven vragen van hulp) wordt er door middel van gesprekken hulp geboden.

“Ik vond dat ik er altijd moest zijn. Ik heb geleerd om grenzen te stellen, waardoor ik nu beter voor mezelf zorg. Daardoor kan ik de zorg beter volhouden, wat geeft dat rust!”

Manteling heeft een gediplomeerd mantelzorgmakelaar in dienst, aangesloten bij de beroepsvereniging van mantelzorg makelaars. In 2022 konden er echter door ziekte van de mantelzorgmakelaar minder trajecten worden uitgevoerd. In totaal zijn er negen trajecten uitgevoerd, mede onder leiding van mantelzorgondersteuners en werden vragen van mantelzorgers die zij zelf niet konden beantwoorden, doorgestuurd naar mantelzorgmakelaars buiten de organisatie.

|||| BELCONTACTEN
Dit jaar werden de bij Manteling ingeschreven mantelzorgers uit de gemeente Veere gebeld. In de praktijk blijkt dat van deze proactieve belcontacten een preventieve werking uitgaat. Mantelzorgers worden door Manteling telefonisch benaderd en krijgen informatie en advies. Dit kan soms voorkomen dat er grote problemen in de mantelzorgsituatie ontstaan. Wanneer een mantelzorger wordt gebeld door Manteling verlaagt dat de drempel om later, als mantelzorgtaken zwaarder worden, met Manteling contact op te nemen.
De mantelzorgers reageerden vaak blij verrast op het telefoontje. Niet alleen omdat men een luisterend oor kreeg, maar ook omdat er werd meegedacht over de mantelzorg-situatie. De telefoontjes resulteerden soms in vervolggesprekken of aanmeldingen voor een cursus of activiteit. Ook werd informatie gegeven en opgestuurd over onderwerpen zoals het Persoons Gebonden Budget, indicaties voor zorg vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg, verlofregelingen voor werkende mantelzorgers of respijtmogelijkheden bijvoorbeeld door inzet van een vrijwilliger van Manteling.
Belcontacten blijken daarnaast grote waarde te hebben als vorm van nazorg na het overlijden van de verzorgde. Met de belcontacten bieden de mantelzorgcoördinatoren van Manteling een luisterend oor en brengen zij desgewenst mogelijkheden onder de aandacht om het leven na het verlies weer op te pakken. Van de ruim 800 mantelzorgers die bij ons bekend zijn in de gemeente Veere, is het ons in 2022 gelukt om 530 mensen te bellen. De overige mantelzorgers worden in 2023 gebeld.

|||| NETWERKVERSTERKING
Een sociaal netwerk is voor een mantelzorger van groot belang. Betrokken mensen uit het netwerk, zoals familie, vrienden, buren of kennissen kunnen een grote steun zijn voor een mantelzorger. Vanuit het netwerk kan men ondersteuning bieden in praktische zin, zoals bijvoorbeeld door klusjes voor iemand te doen, vervoer te bieden, of de mantelzorger even te vervangen. Maar ook in emotionele zin kan iemand uit het eigen netwerk waardevol zijn door iemand een luisterend oor en bemoediging te bieden. Bij elk gesprek dat Manteling voert met mantelzorgers, wordt er een inventarisatie gemaakt van het eigen sociale netwerk. Soms durven mantelzorgers geen beroep te doen op hun netwerk, door nare ervaringen uit het verleden of door vraagverlegenheid. In de praktijk blijkt echter dat mensen graag iets voor een ander willen doen, als het maar niet elke week terugkomt.

Een voorbeeld: in 2022 had één van onze mantelzorgondersteuners een aantal netwerkversterkende gesprekken met een mantelzorger waarmee de mantelzorger zelf veranderingen in gang kon zetten en de zorg beter bleek vol te houden. De mantelzorger bracht zelf het netwerk in kaart en ging zelf actief mensen uit het netwerk benaderen. Door het eigen netwerk te betrekken bij de zorg voor diens dierbare bleek dat de mantelzorger geen vrijwilliger meer nodig had. Om dit te bereiken was het nodig dat de mantelzorger binnen het eigen netwerk openheid gaf over het ziektebeeld van de dierbare en ook over de zwaarte van de zorg voor zichzelf. Dat is voor veel mantelzorgers niet gemakkelijk om te doen, maar resulteert dikwijls in een blijvend betrokken en helpende netwerk. Met het advies van de mantelzorgondersteuner “Durf te vragen!” was deze mantelzorger echt geholpen.
Ook een mantelzorger die graag wilde deelnemen aan de Zorgeloze Dagen werd door een mantelzorgondersteuner geholpen/gestimuleerd om het eigen netwerk in te schakelen. Doordat verschillende mensen gedurende de drie dagen de zorg voor de dierbare wilden dragen, kond de mantelzorger met een gerust hart aan de Zorgeloze Dagen deelnemen.

|||| NOODFONDS
Manteling heeft in haar aanbod mogelijkheden vanuit het Noodfonds. In 2022 is echter geen gebruik gemaakt van dit aanbod. Enerzijds omdat we vragen op een andere wijze hebben kunnen oplossen, anderzijds was hier minder aandacht voor door ziekte onder medewerkers.

|||| MANTELZORGVERKLARING

In 2022 zijn er voor een vijf mantelzorgers mantelzorgverklaringen door ons afgegeven. Deze verklaringen hadden mensen nodig om bijvoorbeeld met urgentie een woning te huren om beter mantelzorg te kunnen bieden. Door het geven van advies en het toesturen van een verklaring konden mantelzorgers direct geholpen worden.

Geïnteresseerd in meer? Mooi!

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk dat je heel veel voldoening kan geven? Ga dan naar ons vacatureoverzicht en meld je aan. We nemen dan snel contact met je op.

Op de hoogte blijven?

Manteling
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur via 0118-553530.

Manteling werkt mantelzorgvriendelijk
Manteling heeft sinds begin 2018 de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’. Deze erkenning houdt in dat we niet alleen oog en aandacht hebben voor het thema mantelzorg, maar dat we ook onze medewerkers en vrijwilligers helpen in het zoeken naar ondersteuning en oplossingen zodat ze (vrijwilligers)werk en mantelzorg kunnen blijven combineren.

Back To Top