Ga naar hoofdinhoud

“De vrijwilligers VPTZ zijn er als het er écht om gaat.”

“Een vrijwilliger van de vrijwillige palliatieve en terminale zorg (VPTZ) biedt hulp en steun aan mensen in de laatste fase van hun leven. Zij moeten vooral ‘er zijn’ voor de hulpvragers en hun mantelzorgers; hen emotionele steun geven en een luisterend oor bieden.

‘Er zijn’ voor een ander in de laatste levensfase, daar staan de vrijwilligers van VPTZ voor. Of dit nu bij de hulpvrager thuis is of in een hospice: de vrijwilligers van Manteling zijn er voor de ander en diens naasten. Samen met de mantelzorgers en de beroepsmatige zorg doen de vrijwilligers wat gedaan moet worden in deze bijzondere en onzekere periode.

In het hospice zijn de vrijwilligers er voor de bewoners, maar ook voor de familie en overige bezoekers. Ook ondersteunen zij de verpleging bij de directe verzorging van de bewoners. Een vrijwilliger heeft een andere rol dan een verpleegkundige. De vrijwilliger is er om aandacht en tijd aan een bewoner te geven. Door bijvoorbeeld een boek of de krant voor te lezen of door samen een spelletje te doen. Opvallend is de goede sfeer in de hospices. En ook het plezier dat er nog kan zijn. Opmerkelijk zijn ook de verschillen tussen bewoners qua leeftijd, fysieke toestand en achtergrond. Dit alles maakt dit vrijwilligerswerk boeiend en bijzonder.

Wanneer iemand thuis wil sterven en het levens­einde nadert, wordt de zorg voor de mantelzorger over het algemeen intenser en intensiever. Als de zorg te zwaar wordt, of beter nog: vóór het te zwaar wordt, kunnen onze VPTZ-vrijwilligers ook in de thuissituatie tijd, aandacht en ondersteuning bieden. Dat kan de rust geven die op dat moment zo nodig is. Niet alleen aan degene die gaat sterven, maar ook aan de mantelzorger, bijvoorbeeld om even op adem te komen. Zo is de zorg beter en langer vol te houden. Vrijwilligers kunnen ook hen een luisterend oor en emotionele ondersteuning bieden. De vrijwilligers zijn er, als het er écht om gaat.

Als coördinatoren VPTZ werven, scholen, begeleiden en coachen  wij de vrijwilligers. Met behulp van individuele gesprekken, het verzorgen van opleidingen en trainingen, het begeleiden van groepsbijeenkomsten en het behandelen van thema’s proberen we de vrijwilligers te ondersteunen waardoor zij goed zijn toegerust om onze hulpvragers en mantelzorgers juist die zorg, ondersteuning en aandacht te bieden waar op dat moment behoefte aan is. Op die manier dragen wij, in de functie van coördinator, indirect bij aan het welzijn van anderen.”

“‘Er zijn’ voor een ander in de laatste levensfase, daar staan de vrijwilligers van VPTZ voor”
coördinatoren vrijwilligers in Sint Jans Hospice de Casembroot, Hospice Ter Reede en VPTZ-thuis
Petra
[cf_value name=
Mijn liefste wens is meer vrijwilligers in het algemeen en vooral meer mannen!
Artikel door Ben Vruggink
[cf_value name=
Brandjesblusser of koorddanser?
Het mantelzorgteam
[cf_value name=
Mantelzorgers kunnen bij ons terecht met hun vragen
Tanja en Gerdien
[cf_value name=
“Voor elk probleem is er wel een oplossing”

Op de hoogte blijven?

Manteling
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur via 0118-553530.

Manteling werkt mantelzorgvriendelijk
Manteling heeft sinds begin 2018 de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’. Deze erkenning houdt in dat we niet alleen oog en aandacht hebben voor het thema mantelzorg, maar dat we ook onze medewerkers en vrijwilligers helpen in het zoeken naar ondersteuning en oplossingen zodat ze (vrijwilligers)werk en mantelzorg kunnen blijven combineren.

Back To Top