Ga naar hoofdinhoud

“Mijn grootste knelpunt is chronisch tijdgebrek”

Een fulltime baan combineren met mantelzorg voor je partner en de zorg voor twee pubers van wie er één autisme heeft. Hoe doe je dat? Hoe houd je het vol? Ronald vertelt het hier.

“Dertien jaar geleden,  twee weken na de geboorte van ons tweede kind, kreeg mijn vrouw een CVA en later nog twee andere progressieve aandoeningen” vertelt Ronald (47 jaar).
“Mijn vrouw is daardoor zeer beperkt in haar energie. Dat betekent dat als ik thuiskom ik naast de zorg voor de kinderen, zowel de zwaardere huishoudelijke klussen als de  was, het koken en de zware boodschappen moet doen. Ook ga ik 20 keer per jaar met mijn vrouw mee naar het ziekenhuis in Rotterdam voor de diverse afspraken. Mijn grootste knelpunt is chronisch tijdgebrek.”

Mantelzorger in coronatijd
“Ik werk bij de overheid. Het thuiswerken door corona leverde aan de ene kant tijdwinst op doordat de reistijd wegviel. Anderzijds liep daardoor het werk en het mantelzorgen meer door elkaar én werd er thuis extra beroep op mij gedaan.”

Werk en mantelzorg
“Op het werk weet nagenoeg iedereen dat ik mantelzorger ben. Ik merk wel dat mijn werkgever het lastig vindt om te begrijpen en in te schatten wat ‘mantelzorger zijn’ echt betekent. Jaren geleden was er ondersteuning door mij te wijzen op de komst van het IKB (individueel keuze budget). Mijn huidige leidinggevende geeft me de ruimte om flexibel om te gaan met het werk.  Dat is echt heel fijn. Ik heb  ook veel aan de regeling voor kortdurend verlof. Dat neem ik op als ik met mijn vrouw meega naar het ziekenhuis in Rotterdam. Daardoor behoud ik mijn verlofdagen voor mijn gezin en als hersteltijd voor mezelf. En het scheelt veel gepuzzel met mijn vakantiedagen.”

Zorg ook voor de mantelzorger!
“Eigenlijk is het raar dat ruimte en zorg voor mantelzorgers niet een structureel onderdeel is van CAO onderhandelingen. Zonder mantelzorgers zouden de kosten in de formele zorg vele malen hoger zijn. De overheid zou dan ook een voorbeeld moeten zijn in hoe je goed voor mantelzorgers zorgt en daar afspraken over moeten maken met werkgevers. Ze kunnen immers niet zonder ons. Er zijn wel afspraken voor ouderschapsverlof maar als je zorgt voor iemand die ernstig ziek is, zie je nog al eens dat medewerkers met ziekteverlof gaan. Hier ligt een belangrijke taak voor ‘Den Haag’: hoe gaan ze goed voor mantelzorgers zorgen?”

 

 

“Mijn grootste knelpunt is chronisch tijdgebrek”
mantelzorger Ronald
Ria
[cf_value name=
‘Het is fijn iets voor iemand te kunnen betekenen’
Marijke
[cf_value name=
‘Ik word blij van hun blijheid’
Rachel
[cf_value name=
“Veel geleerd als maatje bij Manteling”
Angela en Jente
[cf_value name=
Onze grootste wens is een normaal leven

Op de hoogte blijven?

Manteling
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur via 0118-553530.

Manteling werkt mantelzorgvriendelijk
Manteling heeft sinds begin 2018 de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’. Deze erkenning houdt in dat we niet alleen oog en aandacht hebben voor het thema mantelzorg, maar dat we ook onze medewerkers en vrijwilligers helpen in het zoeken naar ondersteuning en oplossingen zodat ze (vrijwilligers)werk en mantelzorg kunnen blijven combineren.

Back To Top