Ga naar hoofdinhoud

Programma innovatie

Manteling wil zich doorontwikkelen naar een organisatie die meebeweegt met de veranderingen in de samenleving en door middel van projecten, innovaties en samenwerking zoveel mogelijk mantelzorgers ondersteunen. In oktober is de Programmaleider Innovatie gestart met als opdracht om nog in 2022 ten minste drie concrete projecten te initiëren. Bij ieder project hoort een subsidieaanvraag of in ieder geval aanvullende financiering. Het doel is dat de Programmaleider Innovatie ook middelen werft om de eigen inzet te bekostigen in 2023. Eind december waren de volgende projecten in de ideeënfase dan wel voorbereiding/ontwerpfase:

|||| NETWERKBERAAD MANTELZORGERS VEERE
Het doel is om vanuit onze expertise dorpsgenoten in de kernen van Veere te koppelen aan mantelzorgers met een hulpvraag. Door een netwerkberaad te organiseren en eigen gespreksleiders in te zetten die denken en werken vanuit het perspectief van de mantelzorger. Een aanvraag voor subsidie is gedaan bij het Oranjefonds en de Gemeente Veere.

|||| ONDERSTEUNING BUURTTEAMS VLISSINGEN
Het inzetten van onze ervaring om de professionals in de buurtteams te leren werken met en voor mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers. Dit gebeurt door training en consultatie, het opzetten van een ondersteuningsstructuur voor vrijwilligers op maat en het organiseren van activiteiten. Er ligt een overeenkomst inclusief financiering door Buurtbedrijf Vlissingen voor 2023 en mogelijk met een verlenging met een jaar.

|||| BEHOEFTEONDERZOEK EN DIGITALISERING
Behoefteonderzoek en digitalisering  dienstverlening Manteling: waar ligt onze toegevoegde waarde en waar zou digitalisering de mantelzorger én ons kunnen helpen. Dit is een project in ontwikkeling.

|||| OPZET ZEEUWS EXPERTISECENTRUM
De opzet van een Zeeuws expertisecentrum in samenwerking met steunpunten in Zeeland. De druk op mantelzorgers groeit de komende jaren terwijl de ondersteuning van mantelzorgers in Zeeland versnipperd is. Wat ontbreekt, is de kracht om te innoveren, geld voor onderzoek en samenwerking. Dit is een project in ontwikkeling.

|||| ZEEUWSE TOOLBOX
De Zeeuwse Toolbox voor werkende mantelzorgers en werkgevers. Een project dat al jaren geleden door Manteling is opgestart resulteert nu in een Zeeuws project met sectoroverstijgende partners waarvoor Manteling de penvoerder is en de projectleider levert. Het doel is om een digitale toolbox te ontwikkelen waar alle informatie voor werkgevers en mantelzorgers gemakkelijk terug te vinden is. Tevens is het doel van dit project om bewustwording te creëren bij Zeeuwse werkgevers om oog te hebben voor hun mantelzorgende collega’s.

Geïnteresseerd in meer? Mooi!

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk dat je heel veel voldoening kan geven? Ga dan naar ons vacatureoverzicht en meld je aan. We nemen dan snel contact met je op.

Op de hoogte blijven?

Manteling
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur via 0118-553530.

Manteling werkt mantelzorgvriendelijk
Manteling heeft sinds begin 2018 de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’. Deze erkenning houdt in dat we niet alleen oog en aandacht hebben voor het thema mantelzorg, maar dat we ook onze medewerkers en vrijwilligers helpen in het zoeken naar ondersteuning en oplossingen zodat ze (vrijwilligers)werk en mantelzorg kunnen blijven combineren.

Back To Top