Ga naar hoofdinhoud

Publiciteit (PR)

Een advertentiecampagne om nieuwe vrijwilligers te werven in het Walchers huis-aan-huis blad liep door tot eerste kwartaal 2022. Drie mantelzorgers uit verschillende gemeenten zijn in de periode dat de mantelzorgwaardering aangevraagd kon worden, geïnterviewd voor een huis-aan-huis blad. Daarnaast was Manteling meerdere keren per week zichtbaar met berichten op Facebook, Instagram en steeds vaker ook op LinkedIn. Via de sociale media vroegen we aandacht voor activiteiten en trainingen voor mantelzorgers en het werven van nieuwe vrijwilligers. In het  najaar zijn we deze berichten gaan afwisselen met ‘posts’ om bij nieuwe mantelzorgers in beeld te komen met ons ondersteuningsaanbod. Het aantal volgers op LinkedIn groeide in 2022 naar 600, op Facebook worden we door 860 mensen gevolgd en op Instagram hadden we 200 volgers.
In mei stonden we voor het eerst sinds een paar jaar weer op de live vrijwilligersmarkt op de markt in Middelburg. Daar kregen we veel belangstelling en enkele nieuwe vrijwilligers meldden zich hier aan. Later in het jaar was Manteling ook aanwezig op een drukbezochte vrijwilligersmarkt in de ZB Bibliotheek in Middelbrug. In mei zijn we daarnaast gestart met een wekelijks inloopspreekuur, iedere vrijdagmorgen op Infoplaza in de ZB Bibliotheek. Daarmee zijn we wekelijks zichtbaar voor bezoekers van de bibliotheek. De aanloop van mantelzorgers en (potentiële) vrijwilligers bij dit spreekuur is echter nog laag. Men moet ons nog weten te vinden en we weten dat dit een lange adem vraagt.

Deelname aan de ‘Expeditie nieuwe maatjes’ heeft eraan bijgedragen dat we op een iets andere wijze vrijwilligers werven. We sluiten in onze uitingen gerichter aan bij interesses en drijfveren van potentiële vrijwilligers en doen specifieke oproepen; bijvoorbeeld fietsmaatje of zwemmaatje gezocht. Dit levert dikwijls sneller reacties op.

In het najaar hebben we Mighty Impulse Media de opdracht gegeven om een video te maken waarin zichtbaar en voelbaar is wat vrijwilligerswerk bij Manteling inhoudt en oplevert. Een aantal duo’s van een hulpvrager en een vrijwilliger gaan hieraan meewerken. De video zal in het tweede kwartaal van 2023 worden afgerond en gaat ook met korte fragmenten (‘social snacks’) in berichten op sociale media gebruikt worden.

Omdat Manteling vanaf 1 januari 2023 alleen structureel gesubsidieerd wordt door de gemeenten Middelburg en Veere zijn we volgend jaar geen Walcherse organisatie meer. Daarom is m.i.v. 1 december het adres van de website in www.manteling.nu. Ook de mailadressen van medewerkers zijn gewijzigd naar voornaam@manteling.nu. Dit vanwege een bredere organisatieontwikkeling die in 2023 verder wordt uitgerold.

Om onze doelgroepen regelmatig te informeren over het aanbod van diensten, over bijeenkomsten, trainingen, activiteiten en andere ontwikkelingen, verzenden we regelmatig nieuwsbrieven. Aan de mantelzorgers verstuurden we in 2022 ieder kwartaal een nieuwsbrief, zowel digitaal als op papier per post. Hoewel in toenemende mate ook de groep mantelzorg digitaliseert, blijft een grote groep prijs stellen op schriftelijke informatie. Vrijwilligers ontvingen ieder kwartaal een activiteitenoverzicht en aan het einde van het jaar een nieuwsbrief om hen te informeren over bijeenkomsten, trainingen, activiteiten en andere ontwikkelingen. En als uitsmijter van het jaar kregen vrijwilligers Mantelingsokken als kerstkado.

Geïnteresseerd in meer? Mooi!

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk dat je heel veel voldoening kan geven? Ga dan naar ons vacatureoverzicht en meld je aan. We nemen dan snel contact met je op.

Op de hoogte blijven?

Manteling
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur via 0118-553530.

Manteling werkt mantelzorgvriendelijk
Manteling heeft sinds begin 2018 de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’. Deze erkenning houdt in dat we niet alleen oog en aandacht hebben voor het thema mantelzorg, maar dat we ook onze medewerkers en vrijwilligers helpen in het zoeken naar ondersteuning en oplossingen zodat ze (vrijwilligers)werk en mantelzorg kunnen blijven combineren.

Back To Top