Ga naar hoofdinhoud

Samenwerking in 2021

Om het hoofd te kunnen bieden aan ontwikkelingen in onze samenleving, is een goede samenwerking met andere organisaties van groot belang. Manteling is daarom steeds op zoek naar nieuwe samenwerkingsvormen en -projecten. In 2021 werd deelgenomen aan verschillende overlegvormen, werd er samengewerkt, werd kennis gedeeld en werden ervaringen uitgewisseld met diverse samenwerkingspartners.

|||| ZEEUWSE SAMENWERKING
Vier keer per jaar komen Zeeuwse mantelzorgsteunpunten en Zeeuwse organisaties die zorgvrijwilligers inzetten bij elkaar. Met als doel om zaken af te stemmen rondom trainingen, gezamenlijke evenementen en over het geven van bekendheid aan de steunpunten.

|||| WIJK-/BUURT TEAMS
In Middelburg, Veere en Vlissingen zijn verschillende wijk- en buurtteams van start gegaan. Aan ieder lokaal thema neemt een coördinator van Manteling deel. Hierdoor kan Manteling op wijkniveau aansluiten bij de behoeften die daar leven. Ook kan Manteling hierdoor haar ondersteuningsmogelijkheden onder de aandacht brengen bij de diverse nieuwe en oude samenwerkingspartners. Tevens kunnen we beter doorverwijzen op wijkniveau.  

|||| HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
Al jaren hebben we een goede samenwerking met de HZ. In 2021 zijn in totaal 35 eerstejaarsstudenten van de opleidingen Pedagogiek, Social Work en Verpleegkunde aan het werk geweest met een maatjescontact via Manteling. Om de studenten hierover goed te informeren, verzorgen we jaarlijks gastlessen op de HZ. Tijdens deze gastlessen vestigen we ook aandacht op jonge mantelzorgers. In 2021 hebben we drie gastlessen gegeven aan HZ studenten. Twee van deze lessen werden fysiek gegeven in de collegezaal en één gastles vond digitaal plaats.

Ieder jaar begeleidt Manteling daarnaast een vierdejaars stagiair van de opleiding Social Work. De stagiair voert opdrachten uit, doet kennis op en ontwikkelt vaardigheden en competenties tijdens het ondersteunen van en samenwerken met de coördinatoren van Manteling. Tevens voert de stagiair tijdens de eindfase een afstudeeronderzoek uit. In 2021 heeft Nora Haddidi haar stage afgerond en is Iris Adriaansen gestart.

|||| ZORGSTROOM EN WVO ZORG
Sinds 2002 bestaat er t.b.v. het Sint Jans hospice De Casembroot een hechte samenwerking met Zorgstroom. In 2018 is er ook met WVO Zorg een samenwerking tot stand gekomen t.b.v. vrijwillige inzet in Hospice Ter Reede. In verband met een uitbreiding van de inzet van vrijwilligers in beide hospices en door de maatregelen rondom corona is de samenwerking tussen Manteling en Zorgstroom en Manteling en WVO Zorg intensiever geworden.

|||| ZEEUWSE ZORGSCHAKELS
Ook de samenwerking tussen Zeeuwse Zorgschakels en Manteling wordt intensiever. Met regelmaat doen casemanagers dementie een beroep op Manteling voor de inzet van een vrijwilliger met de bedoeling de zorgtaak van mantelzorgers van iemand met dementie te verlichten. Ook wordt in gezamenlijkheid de cursus ‘Omgaan met iemand met dementie’ en ‘Geheugensteun’ gegeven. De pilot van Zeeuwse Zorgschakels waarbij mantelzorgers een digitale training en coaching krijgen aangeboden, volgt Manteling op de voet. Zodra dit traject op Walcheren van start gaat, wordt Manteling hierin partner.  Verder treffen we elkaar regelmatig in het Netwerk Palliatieve Zorg.

Geïnteresseerd in meer? Mooi!

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk dat je heel veel voldoening kan geven? Ga dan naar ons vacatureoverzicht en meld je aan. We nemen dan snel contact met je op.

Op de hoogte blijven?

Manteling
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur via 0118-553530.

Manteling werkt mantelzorgvriendelijk
Manteling heeft sinds begin 2018 de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’. Deze erkenning houdt in dat we niet alleen oog en aandacht hebben voor het thema mantelzorg, maar dat we ook onze medewerkers en vrijwilligers helpen in het zoeken naar ondersteuning en oplossingen zodat ze (vrijwilligers)werk en mantelzorg kunnen blijven combineren.

Back To Top