Ga naar hoofdinhoud

Samenwerking in 2023

Om het hoofd te kunnen bieden aan ontwikkelingen in onze samenleving, is een goede samenwerking met andere organisaties van groot belang. Manteling is daarom steeds op zoek naar nieuwe samenwerkingsvormen en -projecten. In 2023 werd deelgenomen aan verschillende overlegvormen, werd er samengewerkt, werd kennis gedeeld en werden ervaringen uitgewisseld met diverse samenwerkingspartners.

|||| ZEEUWSE SAMENWERKING
Vier keer per jaar komen Zeeuwse mantelzorgsteunpunten en Zeeuwse organisaties die zorgvrijwilligers inzetten bij elkaar. Met als doel om zaken af te stemmen rondom trainingen, gezamenlijke evenementen en over het geven van bekendheid aan de steunpunten.
In 2023 is de directeur van Manteling bezig geweest met een aanvraag voor de Zeeuwse Werkplaats Mantelzorg waarbinnen meer ruimte komt voor samenwerking en het uitwerken van innovaties. De hoop is dat dit in 2024 wordt goedgekeurd.

|||| WIJK-/BUURT TEAMS
Iedere gemeente probeert op eigen wijze om preventie zo dicht mogelijk bij inwoners te organiseren. Vlissingen is gestart met Buurtteams. In Middelburg wordt gewerkt aan het inrichten van Sociale Teams waarbij Welzijn en Maatschappelijk Werk nauw gaan samenwerken. In Veere wordt kerngericht gewerkt en is overal een Burenhulp actief ondersteund door Welzijn Veere.
Aan ieder lokaal overleg neemt een coördinator van Manteling deel. Hierdoor kan Manteling op wijkniveau aansluiten bij de behoeften die daar leven. Ook kan Manteling hierdoor haar ondersteuningsmogelijkheden onder de aandacht brengen bij de diverse nieuwe en oude samenwerkingspartners. Tevens kunnen we beter doorverwijzen op wijkniveau.
Ook op directieniveau is er goede samenwerking tussen Welzijn Veere, Vizita en Manteling. Eens per twee maanden ontmoeten de directeuren van deze drie organisaties elkaar om ontwikkelingen te bespreken, kennis te delen en afspraken te maken over mogelijke samenwerkingen op projectniveau.

|||| HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
Al jaren hebben we een goede samenwerking met de HZ. In 2023 zijn in totaal 16 eerstejaarsstudenten van de opleidingen Pedagogiek, Social Work en Verpleegkunde aan het werk geweest met een maatjescontact via Manteling. Om de studenten hierover goed te informeren, verzorgen we jaarlijks gastlessen op de HZ. Tijdens deze gastlessen vestigen we ook aandacht op jonge mantelzorgers. In 2023 hebben we twee gastlessen gegeven aan HZ studenten. Opmerkelijk is dat steeds minder studenten Verpleegkunde zich melden. Ook van Social Work en Pedagogiek merken we dat minder studenten zich melden. Dit komt wellicht doordat er steeds meer leuke organisaties zijn waar zij als vrijwilliger aan de slag kunnen.

Ieder jaar begeleidt Manteling daarnaast een stagiair van de opleiding Social Work. De stagiair voert opdrachten uit, doet kennis op en ontwikkelt vaardigheden en competenties tijdens het ondersteunen van en samenwerken met de coördinatoren van Manteling. In 2023 heeft Rijntje Murre haar stage bij Manteling met goed resultaat volbracht. Zij was derdejaars student aan de Avans Hogeschool in Breda. In oktober is Fleur Huegen gestart, als eerstejaars student van de Associate Degree opleiding in Roosendaal, onderdeel van Avans Hogeschool.

|||| ZORGSTROOM EN WVO ZORG
Sinds 2002 bestaat er t.b.v. Sint Jans hospice De Casembroot een hechte samenwerking met Zorgstroom. In 2018 is er ook met WVO Zorg een samenwerking tot stand gekomen t.b.v. vrijwillige inzet in Hospice Ter Reede. In 2023 zijn beide organisaties in gesprek gegaan over een fusie wat in december 2023 heeft geresulteerd in de nieuwe organisatie Amarijn. We gaan ervan uit dat de goede samenwerking onveranderd blijft.

|||| ZEEUWSE ZORG COALITIE
In 2023 is manteling als enige welzijnsorganisatie lid geworden van de Zeeuwse Zorg Coalitie (ZZC). De ZZC is een samenwerkingsverband tussen 71 zorgaanbieder en gemeenten in Zeeland met als doel om de Zeeuwse Zorg gezond te houden. De uitdaging hierbij is dat het tekort aan medewerkers in de zorg snel oploopt en hier alleen met innovatieve, creatieve ideeën oplossingen voor gevonden kunnen worden. En dit alleen in samenwerking met elkaar en sector overstijgend.
Door deel te nemen aan de ZZC heeft Manteling in 2023 al een betere samenwerking met de Zeeuwse ziekenhuizen en proberen we om een subsidieaanvraag te doen binnen het Integraal Zorg Akkoord (IZA).

|||| ZEEUWSE ZORGSCHAKELS
De samenwerking tussen Zeeuwse Zorgschakels en Manteling is goed. Met regelmaat doen casemanagers dementie een beroep op Manteling voor de inzet van een vrijwilliger met de bedoeling de zorgtaak van mantelzorgers van iemand met dementie te verlichten. Ook wordt in gezamenlijkheid de cursus ‘Omgaan met iemand met dementie’ georganiseerd. Verder treffen we elkaar regelmatig in het Netwerk Palliatieve Zorg.

Geïnteresseerd in meer? Mooi!

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk dat je heel veel voldoening kan geven? Ga dan naar ons vacatureoverzicht en meld je aan. We nemen dan snel contact met je op.

Op de hoogte blijven?

Manteling
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur via 0118-553530.

Manteling werkt mantelzorgvriendelijk
Manteling heeft sinds begin 2018 de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’. Deze erkenning houdt in dat we niet alleen oog en aandacht hebben voor het thema mantelzorg, maar dat we ook onze medewerkers en vrijwilligers helpen in het zoeken naar ondersteuning en oplossingen zodat ze (vrijwilligers)werk en mantelzorg kunnen blijven combineren.

Back To Top