Ga naar hoofdinhoud

Scholing in 2023

|||| INTRODUCTIETRAININGEN
Manteling vindt deskundigheidsbevordering van de nieuwe en bestaande vrijwilligers erg belangrijk. Zo worden er door het jaar heen introductietrainingen georganiseerd voor nieuwe vrijwilligers. Met als doel om onze vrijwilligers goed voor te bereiden op het vrijwilligerswerk. Zoals op hun taak als maatje, als begeleider van iemand bij een ziekenhuisbezoek of als zorgvrijwilliger in de terminale zorg thuis of in een hospice.

In 2023 is de introductietraining volledig herzien en is in plaats van een tweedaagse training gekozen voor een training van 3 dagdelen. Deze heeft in 2023 plaatsgevonden in maart en juni. Steeds werd gekeken hoe we onze nieuwe vrijwilligers het beste kunnen begeleiden. Daardoor hebben we besloten om in 2024 een aparte training voor de VPTZ vrijwilligers te organiseren, die ook nieuw ontwikkeld is. Om zo nog meer maatwerk te kunnen leveren. Net als we dat al doen voor de kookvrijwilligers die in de hospices werkzaam zijn. Dit alles om onze vrijwilligers zo goed mogelijk toe te rusten voor hun specifieke taak.

|||| VRIJWILLIGERSBIJEENKOMSTEN
Ook aan het aanbieden van gezamenlijke bijeenkomsten en uitjes voor vrijwilligers hecht Manteling in hoge mate. Hiermee blijft het vrijwilligerswerk boeiend en worden de vrijwilligers in staat gesteld zichzelf steeds weer te ontwikkelen. In maart hebben we een grote lentebijeenkomst georganiseerd voor alle vrijwilligers, met als thema ‘groei en verandering’. Door telkens een andere invalhoek te kiezen hopen we zo veel mogelijk vrijwilligers te voorzien van nuttige en interessante informatie. Zo kan het bijvoorbeeld gaan over het bewaken van je grenzen als vrijwilliger of over hoe om te gaan met een bepaald gespreksonderwerp. Door het jaar heen komen de vrijwilligers (uit de teams Middelburg en Veere, van de VPTZ, B&B, Netwerkcoaching en Koffietijd) meerdere keren per jaar bij elkaar om ervaringen uit te wisselen.

|||| VRIJWILLIGERSUITJE
Met een jaarlijks uitje bedankt Manteling de vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen jaar. In 2023 organiseerden we een leerzaam uitje naar het Etty Hillesumhuis in Middelburg. ‘Worden wie je bent’ en ‘er zijn’ waren de twee belangrijke thema’s tijdens dit vrijwilligersuitje.
Het Etty Hillesumhuis is het geboortehuis van Etty en nu een museum. Zij schreef tijdens de Tweede Wereldoorlog brieven en een dagboek tijdens haar werk als sociaal verzorgende in Kamp Westerbork. Het uitje begon met koffie en thee en later kregen we een lezing uit het dagboek van Etty Hillesum ‘Het verstoorde leven’.
De lezing werd afgesloten met de korte film ‘Worden wie je bent’. Verteld vanuit het perspectief van Etty daagde de film uit om verder te kijken dan wat je ziet en veroordelingen te heroverwegen. Het uitje sloot mooi aan bij de inzet die onze vrijwilligers doen.
Tot slot was er gelegenheid om het museum te bekijken en met elkaar in gesprek te gaan. Eén voor één gingen de vrijwilligers naar huis en konden we een bijzondere middag afsluiten.

|||| TRAININGEN
De training ‘Fysieke Belasting’ werd in 2023 vernieuwd en gegeven in samenwerking met een trainer Fysieke Belasting van WVOZorg. Deze training biedt aan zowel vrijwilligers als mantelzorgers praktische handvatten in de zorg aan hulpvragers. Er worden situaties geoefend, zoals het helpen opstaan van iemand vanuit een stoel of het verzorgen van iemand die in bed ligt. Ook met als doel om de eigen rug minimaal te belasten. Deze training is vooral bedoeld voor de vrijwilligers die in de palliatieve zorg thuis en in een hospice werkzaam zijn. De training vond plaats in november 2023 en zal in 2024 meerdere malen per jaar aangeboden worden.

Geïnteresseerd in meer? Mooi!

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk dat je heel veel voldoening kan geven? Ga dan naar ons vacatureoverzicht en meld je aan. We nemen dan snel contact met je op.

Op de hoogte blijven?

Manteling
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur via 0118-553530.

Manteling werkt mantelzorgvriendelijk
Manteling heeft sinds begin 2018 de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’. Deze erkenning houdt in dat we niet alleen oog en aandacht hebben voor het thema mantelzorg, maar dat we ook onze medewerkers en vrijwilligers helpen in het zoeken naar ondersteuning en oplossingen zodat ze (vrijwilligers)werk en mantelzorg kunnen blijven combineren.

Back To Top