Ga naar hoofdinhoud

VPTZ

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg thuis en in de hospices

|||| VPTZ-THUIS
Vanaf haar start in 1995 zet Manteling vrijwilligers in bij mensen thuis in de laatste levensfase, de VPTZ-thuis. Net als in het voorgaande jaar was het aantal aanvragen voor een vrijwilliger in de thuissituatie laag door de coronapandemie. Ten opzichte van 2020 zagen we een afname van 25%. In de eerste helft van het jaar werden geen nieuwe hulpvragen aangenomen en waren we zeer terughoudend met de inzet van vrijwilligers. Na het beschikbaar komen van vaccinaties normaliseerde de situatie en konden vrijwilligers weer worden ingezet. Verwijzers, hulpverleners en artsen werden op de hoogte gesteld dat de inzet van een VPTZ vrijwilliger in de thuissituatie weer mogelijk was. Daarna kwamen de hulpvragen weer voorzichtig op gang.

Zie voor een overzicht van de geholpen hulpvragers in 2021 het hoofdstuk ‘Manteling in cijfers’.

|||| VPTZ VRIJWILLIGERS IN DE HOSPICES
Sinds 2002 werken vrijwilligers van Manteling in het hospice Sint Jans Hospice de Casembroot in Middelburg. Hier werken de  vrijwilligers intensief samen met het professionele zorgteam van Zorgstroom. Samen zetten zij zich in voor een goede palliatieve en terminale zorg aan de bewoners. Zij doen dat met hart en ziel en dat is merkbaar en voelbaar aan de goede sfeer en de fijne samenwerking in het hospice. Ook de groep kookvrijwilligers die in 2017 van start ging, hebben met vier kookavonden in de week een vaste plaats in het hospice. Naar hun komst wordt steeds uitgekeken. Het aantal aanmeldingen om kookvrijwilliger te worden nam sterk toe waardoor we in 2022 van start konden gaan met zes kookdiensten in de week.

Ondanks de coronamaatregelen bleven de meeste vrijwilligers inzetbaar. Toen er vaccinaties beschikbaar kwamen, waren de vrijwilligers weer volop inzetbaar en werden diensten weer goed ingevuld. Ondanks strenge maatregelen en goede beschermende materialen kon het hospice niet ontkomen aan periodes met (vermoedelijke) besmettingen. In afstemming met het zorgteam én de vrijwilligers werd steeds geprobeerd de inzet van vrijwilligers te continueren en anderzijds hun veiligheid en gezondheid te waarborgen. Dat is goed gelukt.
Eind 2020 werd er gestart met een proefperiode met een extra gastheer-/gastvrouw-dienst. Door de corona kwam dit nog voor 2021 stil te liggen en werd deze pas medio juni weer hervat. Begin november werd de proefperiode afgerond en geëvalueerd. De uitkomsten waren dermate positief dat met ingang van januari 2022 de extra dienst in de ochtenduren is gestart op doordeweekse dagen.

Sinds 2018 bestaat er ook een goede samenwerking tussen (de vrijwilligers van) Manteling en (het zorgteam van) WVO Zorg in Hospice Ter Reede in Vlissingen. Ook in 2021 werden de plannen om het aantal diensten uit te breiden tot drie per dag door de pandemie nog belemmerd. Mede door corona was er een groot verloop onder de vrijwilligers. Daardoor lukte het pas laat in het jaar om het team vrijwilligers uit te breiden waardoor met ingang van 2022 het aantal middagdiensten verder wordt uitgebreid tot vijf middagdiensten per week.
In 2021 is gestart met de nieuwbouw van het hospice; bovenop het gebouw van Ter Reede werd een geheel nieuw hospice gebouwd met zeven cliëntenkamers. Medio december zijn de cliënten naar het nieuwe onderkomen verhuisd. Met de uitbreiding van het aantal bedden is ook het zorgteam uitgebreid. In 2022 zal worden bepaald of ook het aantal vrijwilligersdiensten verder zal worden uitgebreid.

|||| SAMENWERKING
Net als in de voorgaande jaren was Manteling in 2021 aangesloten bij de landelijke VPTZ organisatie. Overleggen met deze organisatie bleven intensief dankzij de vele digitale overleggen. Zo werden er Zoom-bijeenkomsten bijgewoond over het behoud van vrijwillige inzet m.b.t. corona, over veilige maatregelen, over het met voorrang vaccineren van vrijwilligers, over kwaliteitsborging en in verband daarmee over toekomstige lidmaatschapscriteria. Ook met de organisaties Netwerk Palliatieve Zorg en enkele andere VPTZ instellingen in Zeeland was er regelmatig digitaal overleg.

Geïnteresseerd in meer? Mooi!

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk dat je heel veel voldoening kan geven? Ga dan naar ons vacatureoverzicht en meld je aan. We nemen dan snel contact met je op.

Op de hoogte blijven?

Manteling
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur via 0118-553530.

Manteling werkt mantelzorgvriendelijk
Manteling heeft sinds begin 2018 de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’. Deze erkenning houdt in dat we niet alleen oog en aandacht hebben voor het thema mantelzorg, maar dat we ook onze medewerkers en vrijwilligers helpen in het zoeken naar ondersteuning en oplossingen zodat ze (vrijwilligers)werk en mantelzorg kunnen blijven combineren.

Back To Top