Ga naar hoofdinhoud

Als jij of je dierbare niet meer beter wordt ...

Wanneer jij of je dierbare te horen krijgt dat beter worden geen optie meer is of dat het einde nabij is, breekt een onzekere en zware periode aan. Het verzorgen van een dierbare in die periode is intensief, ook al zijn de huisarts en thuiszorg hierbij betrokken.

Als het te zwaar wordt, of beter: nog vóór het te zwaar wordt, kunnen opgeleide VPTZ-vrijwilligers van Manteling tijd, aandacht en ondersteuning bieden.

Dan zorgen we graag voor jou...

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is palliatieve en terminale zorg die door vrijwilligers zowel thuis als in hospices wordt gegeven. Het gaat dan om het bieden van een waardige laatste levensfase op de plek van voorkeur met de inzet van vrijwilligers. De VPTZ vrijwilligers van Manteling zijn speciaal opgeleid voor het geven van zorg en begeleiding aan patiënten en hun naasten. Zij kunnen één dagdeel per week thuis de zorg van de partner of familie overnemen of ondersteunen. In overleg komen vrijwilligers soms ook meerder keren per week. De hulp van een VPTZ-vrijwilliger is over het algemeen op korte termijn te realiseren. Ons werkgebied is Walcheren (de gemeenten Middelburg, Veere én Vlissingen).

Weten dat er een opgeleid iemand aanwezig is, kan de rust geven die op dat moment nodig is. Niet alleen aan de patiënt, maar ook aan de mantelzorgers zodat zij zich even op andere zaken kunnen richten of zelf even op adem kunnen komen. Vrijwilligers kunnen ook hen een luisterend oor en emotionele ondersteuning bieden.

Manteling is lid van en onderschrijft de missie en visie van VPTZ Nederland: wij streven naar palliatieve terminale zorg in een optimaal samenspel van mantelzorg, vrijwillige en beroepsmatige zorg. De ondersteunende rol van de VPTZ-vrijwilligers is daarbij onderscheidend, gelijkwaardig, beschikbaar en bekend. Met goed opgeleide, deskundige en compassievolle vrijwilligers zetten wij ons in voor palliatieve terminale zorg waarbij de wensen en behoeften van de hulpvrager en diens naasten centraal staan. Daarmee geven wij vorm aan ‘Er zijn’.

“De vrijwilligers brachten de rust, die we nodig hadden om goed afscheid van elkaar te nemen.
Jullie hebben ons nabestaanden iets geboden waaraan we nog lang steun zullen hebben.”

Iedereen, de cliënt, de mantelzorger, de (wijk)verpleegkundige of de (huis)arts kan contact met ons opnemen en een VPTZ vrijwilliger aanvragen. Wanneer de vraag passend is voor een vrijwilliger, maken we een afspraak voor een intakegesprek.

Wil je een VPTZ vrijwilliger aanvragen? Bel 0118 – 55 35 30 of buiten kantooruren de VPTZ telefoon: 0118 – 22 60 12 en we nemen snel contact met je op.

Als thuisblijven niet meer lukt...

Wanneer het niet haalbaar is om thuis in de vertrouwde omgeving te blijven, is een opname in een hospice een zorgzaam alternatief. Ook in onderstaande hospices op Walcheren bieden onze VPTZ vrijwilligers aandacht en ondersteuning:

Lees de verhalen van...

Angela en Jente
[cf_value name=
Onze grootste wens is een normaal leven
Anke
[cf_value name=
“Mensen zijn blij met jouw luisterend oor”
Artikel door Ben Vruggink
[cf_value name=
Brandjesblusser of koorddanser?
Greet
[cf_value name=
“Sommige ontmoetingen en momenten zullen me altijd bijblijven.”

Doe je mee?

Wanneer je zorgt voor een ander, beschik je al over bijzondere kwaliteiten. Manteling helpt je graag door eraan bij te dragen dat wát je doet nog beter, professioneler en makkelijker kunt doen. Bekijk hier alle activiteiten voor mantelzorgers waarmee we je graag ondersteunen.

Avond cursus ‘Omgaan met iemand met dementie’

Manteling organiseert een korte cursus ‘Omgaan met iemand met dementie’ voor mantelzorgers van iemand met dementie. De cursus bestaat uit vier avondbijeenkomsten met een vaste groep.

Zomeravond rondleiding door Park Toorenvliedt

Ga met ons op zomeravond rondleiding in Park Toorenvliedt!

Training Fysieke Belasting

Manteling organiseert de training fysieke belasting ( voorheen tilvaardigheidstraining/ziekenverzorging aan bed) voor vrijwilligers en mantelzorgers.

Ben je mantelzorger en wil je zorgelozer zorgen?

Neem gerust eens vrijblijvend contact met ons op om te kijken hoe we je kunnen helpen. Soms helpt een gesprek je verder soms kan een praktische cursus uitkomst bieden. 

Op de hoogte blijven?

Manteling
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur via 0118-553530.

Manteling werkt mantelzorgvriendelijk
Manteling heeft sinds begin 2018 de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’. Deze erkenning houdt in dat we niet alleen oog en aandacht hebben voor het thema mantelzorg, maar dat we ook onze medewerkers en vrijwilligers helpen in het zoeken naar ondersteuning en oplossingen zodat ze (vrijwilligers)werk en mantelzorg kunnen blijven combineren.

Back To Top